1. Paslaugos.lt
 2. » Klausk profesionalų
 3. » Klausimas

Mokesčiai parduodant turta

prieš 5 mėnesius - Lankytojas anonimiškai paskelbė kategorijoje Teisininkai, advokatai

3 atsakymai 180 peržiūrų

Kokie mokesciai parduodant paveldeta turta, po kiek metu jie kinta?

3 atsakymai

 • Tomas Kazlauskas
  Pardavimo pajamos neapmokestinamos, jeigu toks nekilnojamasis turtas įsigytas anksčiau negu prieš 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn. Tais atvejais, kai šis turtas parduodamas ar kitokiu būdu perleidžiamas nuosavybėn neišlaikius 10 metų nuo jo įsigijimo, tokio nekilnojamojo turto pardavimo pajamos, gautos 2018 metais apskaičiuojamos ir deklaruojamos iki 2019 m. gegužės 2 dienos, iki tos pačios dienos turi būti sumokėtas apskaičiuotas pajamų mokestis.

  Nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais laikomi daiktai, kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės (pvz.: žemės sklypai, statiniai, butai daugiabučiuose namuose, patalpos ir pan.).

  I. Kada nuo už nekilnojamojo turto pardavimą gautų pajamų reikia mokėti pajamų mokestį?

  Gyventojo gautos nekilnojamojo turto pardavimo pajamos apmokestinamos, jeigu šis turtas buvo įsigytas ir perleistas kito asmens nuosavybėn neišlaikius 10 metų. Pavyzdžiui, gyventojas įsigijo žemės sklypą 2009 m. ir 2018 m. metais šį žemės sklypą pardavė. Kadangi nuo žemės sklypo įsigijimo iki pardavimo nepraėjo 10 metų, nuo gautų žemės sklypo pardavimo pajamų turi būti apskaičiuotas, deklaruotas ir sumokėtas pajamų mokestis (15 proc.).

  II. Kokiais atvejais nuo gautų nekilnojamojo turto pardavimo pajamų nereikia mokėti pajamų mokesčio?

  Pajamų mokesčio mokėti nereikia, jeigu nekilnojamasis turtas nuo jo įsigijimo iki pardavimo nuosavybėn buvo išlaikytas 10 ir/arba daugiau metų. Pavyzdžiui, gyventojas 2008-03-15 įsigijo komercines patalpas, kurias 2018-04-03 pardavė. Pajamų mokesčio mokėti nereikia, kadangi tokios pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms.

  Taip pat nereikia mokėti pajamų mokesčio, jeigu parduodamas būstas (įskaitant priskirtą žemę) kuriame pastaruosius 2 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, arba pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje (Lietuvoje) esantį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, buvo trumpesnį negu 2 metų laikotarpį, tačiau gautos pajamos per vienerius metus nuo būsto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn panaudojamos kito Europos ekonominės erdvės (Lietuvos) valstybėje esančio būsto, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigijimui.

  III. 3. Nuo kokios sumos, gautos už parduotą (neišlaikytą 10 metų) nekilnojamąjį turtą reikia skaičiuoti ir mokėti pajamų mokestį?

  Apmokestinamosios nekilnojamojo turto pardavimo pajamos apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp gautos už nekilnojamąjį turtą pardavimo pajamų sumos ir parduoto nekilnojamojo turto įsigijimo kainos, į šią kainą įskaitant sumokėtus teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus, susijusius su to nekilnojamojo turto perleidimu. Gautos apmokestinamosios pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

  Pavyzdžiui, gyventojas 2014 m. įsigijo negyvenamosios paskirties patalpas, kurias 2017 metais pardavė. Kadangi turtas nebuvo išlaikytas 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, turi būti apskaičiuojamas skirtumas tarp pardavimo ir įsigijimo kainų. Pagal turto įsigijimo dokumentus nustatoma, kad patalpų įsigijimo kaina – 120 000 Eur. Turto pardavimo kaina – 150 000 Eur. 800 Eur gyventojas patyrė išlaidų (mokestis notarui), susijusių su turto pardavimu. Turto pardavimo apmokestinamosios pajamos (pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas) sudaro 29 200 Eur (150 000-120 000 - 800), pajamų mokestis – 4 380 Eur (29 200 x 15/100).

  Tiesa, nuo 2019-01-01 įsigaliojo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, kurie keis gyventojų pajamų, gautų pardavus nekilnojamąjį turtą, apmokestinimo tvarką.

  Pagrindinis pakeitimas ir išimtys iš bendrosios taisyklės - gyventojo gaunamas pajamų dydis.
  Po minėtų pakeitimų bus svarbus 120 VDU mokesčio tarifas (VDU - vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti). 2018 m. antrąjį ketvirtį VDU sudarė 808,7 euro, tad 120 VDU sudaro kiek daugiau nei 97 tūkst. eurų. Šis skaičius kis priklausomai nuo VDU pasikeitimo ir 2019 metais gali viršyti 100 tūkst. eurų.

  Norint sužinoti, ar pajamos neviršija 120 VDU, reikia įtraukti ne tik iš nekilnojamojo turto (NT) pardavimo gautas pajamas, bet ir visas kitas pajamas, išskyrus pajamas, gautas iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių, individualios veiklos pajamas ir pajamas iš paskirstytojo pelno.

  Apmokestinamųjų pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU, kaip ir iki šiol, bus apmokestinama 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Apmokestinamosios pajamos, viršijančios 120 VDU, bus apmokestinamos 20% tarifu.

  Jei NT buvo parduotas dar 2018 m., tačiau apmokėjimas gautas jau 2019 m., turto pardavimo pajamos bus apmokestinamos 2019 m. nustatyta tvarka, t. y. 15% iki 120 VDU imtinai ir 20% viršijus 120 VDU.

  Daugiau informacijos galite rasti www.vmi.lt ir www.vz.lt
 • Simas Doviltis (Kaunas)
  Sveiki,
  Situacija nėra labai konkreti, nes nėra apibrėžta apie kokį paveldėtą turtą eina kalba, bet jei preziumuotumėme, kad paveldėtas turtas yra nekilnojamas tada neišlaikius jo 10 metų ir pardavus jį brangiau, negu paveldėjimo metu nustatyta turto vertė. Apmokestinamosios nekilnojamojo turto pardavimo pajamos apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp gautos už nekilnojamąjį turtą pardavimo pajamų sumos ir parduoto nekilnojamojo turto įsigijimo kainos, į šią kainą įskaitant sumokėtus teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus, susijusius su to nekilnojamojo turto perleidimu. Gautos apmokestinamosios pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.
 • Edita (Vilnius)
  Kaip suprantu teiraujatės dėl mokesčių, kurie gali būti taikomi priimant palikimą, bet dėl mokesčių kurie taikomi parduodat jau paveldėtą turtą ir jį valdant kaip savo.
  Iš esmės tie patys, kaip kad parduotumėte savo turtą. Pelno mokestis gali būti taikomas ir PVM, aišku jie bus taikomi jei nėra išlaikytas turtas, jei tai šių mokesčių objektas, jei parduodama už didesnę kainą nei paveldėto turto vertė, jei nebuvo daryta turtui esminių pagerinimų ir t.t.. Ko gero reikėtų gilintis konkrečiau į tai kokį turtą būtent ketinate parduoti.