1. Paslaugos.lt
  2. Pasimokome.lt
  3. Galerija
Pirmos pamokos metu nustatome mokinio žinių lygį ir įvertiname, kokios pamokos mokiniui (-ei) bus tinkamiausios ir efektyviausios bei sudarome tolimesnį mokymosi planą. Žiūrėti teikėjo puslapį